You are here:  / Pozostałe / Odpowiedzi do sprawdzianów

Odpowiedzi do sprawdzianów

Sprawdziany rozdzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w kategoriach w serwisie Sprawdziany.net pozwalają prędko rozeznać się w tym, co umieszczone jest na portalu. Do podkategorii takich zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Wybrane sprawdziany są zaktualizowane na bieżący rok szkolny, zgodnie z bieżącą reformą nauczania. Wystarczy dopasować sprawdzian z dziedziny z jakiej ktoś się uczy. Przeglądając następnie odpowiedzi do sprawdzianów można utrwalić wiedzę i mieć lepsze oceny. Spora baza sprawdzianów pomaga uczniom w tym, żeby poszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej aniżeli kiedyś przygotowani są do nauczania online. Serwis jest traktowany jako ważny, zarówno przez dzieci, jak i przez opiekunów, którym będzie zależało na tym, żeby ich pociechy miały dobre oceny. Dobrze będzie więc doceniać, że pojawia się na nim o wiele więcej materiałów.